Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Ons wil gehoorsaam wees aan die groot opdrag (Matt. 28) om die evangelie tot aan die uithoeke van die aarde te verkondig!

Nic en Tina Strydom - Madagaskar

Nic en Tina werk voltyds in Madagaskar en hul basis is in Belo Tsiribihina, Sakalava.

Hulle is geroep om die Evangelie aan die onbereikte volkegroepe van Madagaskar te bring.

Hulle doen Evangelisasie, toerusting van gelowiges en lewer ook barmhartigheidsdienste. Alle projekte word in samewerking met die plaaslike kerk gedoen.

 • Plaaslike huiskerke word gestig en leiers word in afgeleë gebiede geplaas.
 • Jaarliks ontvang hulle DTS spanne van YWAM(dissipelskapspanne) wat vir ten minste twee maande van die jaar help met die jeug, byeenkomste en uitreiking.
 • In 2013 is begin om die total onbereikte groep, nl. Mikea, wat in die reservaat bly, te teiken. Gebedsreise en intergrasie, opleiding van evangeliste en toerusting met fietse is reeds gedoen. Tans is ongeletterdheid ‘n groot uitdaging.
 • Nuwe gebiede word voortdurend geteiken en intergrasie en gebedsreise word onderneem.

Weens die huidige insinking in die ekonomie moes die uitreikingsprojekte op die boot, Vonjy, tydelik gestaak word.

Ondersteun Nic en Tina Strydom deur:

 • Voorbidding
 • Finansiële en morele ondersteuning
 • Ondersteuning vir uitreiking na volkegroepe in die reservaat

Nuus:

pdf Nuusbrief (e-pos)

Internet:

Danie en Marina Krynauw - Thailand

Sedert 1994 werk en woon Danie en Marina Krynauw voltyds in Thailand, nadat Danie in 1991 die roeping ontvang het om voltyds sendingwerk in Asië te gaan doen. Saam met hul seun, Daniël, woon hulle in Pattaya, ‘n toeriste stad met baie uitdagings en euwels.

Daniël is voltyds “pastor” in die “Pattaya International Church” (PIC) waar hulle saam met mense van verskeie lande uitreik na Thai mense om hulle.

Saam bedien hulle ook die Thai gemeente op Koh SiChaang Eiland deur gereelde byeenkomste en uitreiking na kinders en volwassenes.

Danie bied Engelse-klasse op verskillende plekke aan wat geleentheid bied vir verhoudingsbou en om die Evangelie te bring. Marina fokus op die onderrig van kinders en hul ouers deur handwerkklasse.

Ondersteun Danie en Marina deur:

 • Voorbidding
 • Finansiële ondersteuning
 • Morele ondersteuning deur facebook of ander kommunikasieweë

Nuus:

Internet:

Mariëtte Snyman - Lesotho

Brackenfell-inwoner, Mariëtte Snyman en haar 4 kinders, is sedert 2014 in Lesotho (Semonkong) gevestig.

Sy is daar besig met kerkplanting, opleiding van pastore, vroue- en kinderklubs, bybelstudies, evangelisasie ens. Sy is ook baie opgewonde oor samewerking met die plaaslike skool vir uitbreiding en beter lokale.

Ondersteun Mariëtte deur:

 • Voorbidding
 • Finansiële ondersteuning
 • Briefies of ‘n besoek

Nuus:

Epos:

Joseph en Sylvie - DRC

Joseph Kabuya en Silvie Mangasa is in Junie 2014 deur Heidekoppie uitgestuur as sendelinge na Lubumbashi in die DR Congo.

Hulle fokus op dissipelmaking en gemeenskapstransformasie. Hulle is oorspronklik van DRC, maar het ‘n aantal jaar in Suid-Afrika gewoon met vlugtelingstatus. Hier was hulle betrokke by die werksaamhede van die Lasarus-bediening en Jesus-in-Aksie. Hulle het ook verskeie kursusse deurloop met die oog op hul bediening in DRC. In Desember 2014 het hulle ‘n babadogter ryker geword.

Van die uitdagings in DRC is die groot aantal vlugtelinge in die suide waar hulle gestasioneer is agv grusame geweld meer noord, verblyf wat ontsettend skaars en duur is, gebrek aan sanitasie geriewe, aanvaarding deur plaaslike gemeentes, siektes soos bv malaria.

Ondersteun hulle deur:

 • Volgehoue gebed asseblief!
 • Finansiële ondersteuning

end faq


Kontak die kerkkantoor weeksdae tussen 09:00 en 12:00 vir meer inligting (021 981 2690 / )