Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Alle nuwe intrekkers en voornemende lidmate word hartlik verwelkom by Heidekoppie - Die Gemeente met Oop Deure

As jy belangstel om lidmaat van 'n dinamiese gemeente te word, nooi ons jou om by ons Nuwe Lidmate Oriënteringsprogram in te skakel. Om lidmaat van Die Gemeente met Oop Deure te word, wil ons graag hê dat jy eers die volgende drie geleenthede sal bywoon, ten einde seker te maak dat hierdie dié gemeente is waar jy die Here, saam met mede-gelowiges en gerig op die wêreld, wil dien. Die drie geleenthede word kwartaalliks aangebied (datums soos op die jaarprogram en aankondigings aangedui).

Die drie geleenthede is die volgende:

Nuwe Lidmate Tee
'n Gesellige ontvangs in die voorportaal van die saal na afloop van die oggenddiens. By hierdie geleentheid sal jy meer inligting oor die Nuwe Lidmate Inligtingsaand en die Nuwe Lidmate bekendstelling ontvang.

Nuwe Lidmate Inligtingsaand
'n Inligtingsaand waartydens ons jou op 'n reis neem om Die Gemeente met Oop Deure te leer ken, waarvoor ons staan, wat vir ons belangrik is en waarmee ons besig is. Ons vertrou dat jy na die geleentheid 'n ingeligte besluit kan maak of hierdie 'n geloofstuiste vir jou kan wees. Tyd: 19:00-20:30. Verversings en tee / koffie word verskaf. Kinders is welkom.

Nuwe Lidmate Bekendstelling
Indien jy biddend die keuse gemaak het om lidmaat van Die Gemeente met Oop Deure te word, wil ons jou (en jou afhanklikes) graag aan die gemeente bekendstel. Dit gebeur tydens die oggenddiens, maar is opsioneel.

- Hoe om lidmaat te word.

Kontak die kerkkantoor weeksdae tussen 09:00 en 12:00 vir meer inligting (021 981 2690 / )