Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Welkom

Ons is 'n gemeente met 'n hart vir kinders, gesinne en die gemeenskap, hier plaaslik, regoor ons land asook internasionaal. Ons nooi u uit om ons te besoek en indien u só gelei voel, om by die gemeente in te skakel! Meer inligting hier.

Om ouers toe te rus vir die oordrag van geloof aan hul kinders.

Huise op die Rots Familiebediening

Donderdae, 10:00 - 11:00 in die moederskamer.

Gemeentelike Bybelstudie

Vrydae, 18:00 - 19:00 in die Lasarusstoor by die stasie.

Gebedsbyeenkoms

 
 

Rensche Botha - Deur God genees van drank- en dwemverslawing.
Dinsdag 30 April om 19:00.
 

Vrouebyeenkoms

Vir almal wat vanjaar in die huwelik gaan tree.
Saterdag, 11 Mei 2019.
Koste: R170 per paar (sluit verversings en notas in.)
Inskrywings: Kerkkantoor.

Huweliksvoorbereiding

Kom “spog” met jou stokperdjieversameling!
Saterdag, 11 Mei 2019 in die onderste saal.
Skryf in by:
Adam: 074 172 9187 of Riaan: 084 2522 571

"Hobby Brag" - Stokperdjie-uitstalling