Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Welkom

Ons is 'n gemeente met 'n hart vir kinders, gesinne en die gemeenskap, hier plaaslik, regoor ons land asook internasionaal. Ons nooi u uit om ons te besoek en indien u só gelei voel, om by die gemeente in te skakel! Meer inligting hier.

Om ouers toe te rus vir die oordrag van geloof aan hul kinders.

Huise op die Rots Familiebediening

Donderdae, 10:00 - 11:00 in die moederskamer.

Gemeentelike Bybelstudie

Vrydae, 18:00 - 19:00 in die Lasarusstoor by die stasie.

Gebedsbyeenkoms

 
 

 

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.