Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Bedieningsleier:


Marius Conradie
021 981 2839 / 082 572 6709

Heidekoppie wil graag ‘n verantwoordelike rentmeester wees van die geld waarmee die Here ons seën. Die Finansiële bediening neem verantwoordelikheid vir die bestuur van hierdie fondse. Ons vertrou die Here om ons wysheid te gee om die finansies só te bestuur dat dit sal dien tot die uitbreiding van sy Koninkryk.