Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Bedieningsleier:


Pieter Arangie
021 981 9650 / 082 318 5061

Die Eiendomsbediening is verantwoordelik vir die instandhouding van die gemeente se geboue en persele. Dit behels om toe te sien dat die geboue en die perseel veilig en netjies gehou word en sodoende ’n omgewing te skep waar lidmate bymekaar kan kom om die Here te loof en te prys en toegerus te word om Sy evangelie te gaan uitleef en verkondig.