Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Bestuursraadslede:


Ettienne Pio
061 520 2883

 
Etienne Moolman
021 981 5573 / 083 257 6069

As gemeente wil ons gehoorsaam wees aan die groot opdrag (Matt. 28) om die evangelie tot aan die uithoeke van die aarde te verkondig!

Hierdie is nie ‘n enkele bediening of groep se taak is nie, maar ons almal se verantwoordelikheid. Elke lidmaat is ’n gestuurde! Elkeen van ons het dus ’n verantwoordelikheid om “kerk” te wees, die evangelie te verkondig en dissipels te maak daar waar ons elke dag beweeg. Soos Jesaja wil ons ons roeping opneem: “Hier is ek!  Stuur my!”.

Om hierdie opdrag effektief uit te voer, is die Bedieningsraad vir Getuienis by drie kernareas betrokke, naamlik:

  • Plaaslik (Judea).
  • Nasionaal (Samaria).
  • Internasionaal (uithoeke van die wêreld).

Die Jesus-in-Aksie model word as raamwerk gebruik vir die doeltreffende uitvoering van getuienisaksies en uitreike na die verskillende areas. Hierdie model steun swaar op samewerking met ander kerkgroepe, instansies en individue.

Om ons eie lidmate paraat te kry vir hul dienswerk, word deelname aan omgeegroepe (kleingroepe) binne die gemeente sterk aangemoedig. Om hierdie rede het ons 'n afsonderlike bediening vir omgeegroepe met 'n eie bedieningsleier geskep.