Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Die Silwerjare Klub is ‘n byeenkoms van senior lidmate vir gesellige kuier.

Silwerjare Klub reël interessante, vermaaklike- en sosiale geleenthede wat aanklank vind by seniors. Daar word ook soms uitstappies na interessante bestemmings per bus gereël.

Die lede vergader elke eerste Dinsdag van die maand om 10:00 in die kerksaal.

Navrae: Mercia Conradie (082 574 7418 / )