Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Ons is in Indië betrokke by reeds gevestigde bedieninge in drie verskillende stede. Dit is veral ons Kinderkerke wat op groot skaal hierby inskakel.Ons ondersteuning behels uitreike (jaarliks of tweejaarliks), finansieël, hulpmiddels en gebed.

Hulpmiddels sluit bv. in rystoele, bokke, komberse, klere, skooltasse, skoolbehoeftes, toiletware, haarsnymasjiene, opeiding van studente, bybels, naaldwerkmasjiene, studiehulpmiddels, fietse, musiekinstrumente, motorfiets, beddens, waaiers, kruideniers ens.

Delhi

Betrokke by Mission to the Unreached en Grace Assembly Church Delhi met Pastoor Varghese Thomas.

 • Teologiese kollege
 • Drie Vineyard kinderhuise
 • Rahat Bokke projek
 • Rystoel projek
 • Drie Skole:
  • The Savior school – Asjok Nacker
  • Die Slum school
  • The Savior School in Chowkandi Village
 • Bybel projek
 • Naaldwerk projek

Tiruchirappalli

Betrokke by Pastoor Yason Paul, sy vrou Ester en seuntjie Godwin.

 • Kerk en kinderbediening
 • Nasorg-bediening
 • “Housing project”
 • Melaatse Kolonie

Jongste nuusbrief

Chennai

Betrokke by Pastoor Samuel Raja en gesin.

 • Moslem bediening
 • Skole-bediening
 • Christelike privaat psigiatriese hospitaal

Ook betrokke by Pastoor Sam Selva Raj.

 • Bediening: Echo of His call
 • Gemeente
 • Teologiese Kollege
 • Skool

Jongste nuusbrief

Vir meer inligting, kontak Bettie Rall (021 903 2597 / 084 503 2597 / )