Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Covid-19 Inperkings

In hierdie moeilike tyd van die huidige Covid-19 inperkings, geld die volgende reëls ten opsigte van ons Eredienste en ander Gemeentelike Aktiwiteite:

Sondag Eredienste

Eredienste word tans uitgesaai op YouTube. Dit is vanaf 08:00 op 'n Sondagoggend beskikbaar.

Jeug- en Kinderbediening

Daar word ook tans geen jeug- en kinderbyeenkomste gehou nie. Ons is bewus dat dit 'n ekstra verantwoordelikheid op ouers plaas. Maak Jesus deel van julle lewe elke dag en gesels gereeld oor die Here en oor moeilike geloofsvrae. Lees gerus bybelstories vir die jonger kinders.

Omgeegroepe

Geen omgeegroepbyeenkomste word toegelaat nie.

Begrafnisse

Begrafnisdienste met ‘n maksimum van 50 persone teenwoordig, word tans in die kleuterlokaal wat spesiaal daarvoor ingerig is, gehou.

- Inligtingstuk.

Huwelike

Daar is op die oomblik onsekerheid oor die bevestiging van huwelike.

Aangesien geloofsgebaseerde en alle sosiale byeenkomste onwettig is, word aanvaar dat trouseremonies (egpaar en gaste) onwettig is. Die Departement van Binnelandse Sake het ook die registrasies van huwelike opgeskort. Onder normale omstandighede moet huwelike binne drie dae geregistreer word.

Daar is egter takke van Binnelandse Sake wat aandui dat huweliksbevestigers wel ’n huwelik kan voltrek. Slegs die huweliksbevestiger, die egpaar en twee getuies mag teenwoordig wees. Die huwelik sal eers later geregistreer kan word.

Verskillende takke van Binnelandse Sake mag egter die regulasies verskillend interpreteer.

Verhuring

Geen nuwe verhurings word aanvaar nie.

end faq

Kontak die kerkkantoor vir meer inligting oor enige van die bogenoemde (021 981-2690 / )