Heidekoppie Header Image

Gemeentelike Bybelstudie

Donderdae, 10:00 - 11:00 in die moederskamer.

Gebedsbyeenkoms

Vrydae, 18:00 - 19:00 in die Lasarusstoor by die stasie.

Familiebediening

Om ouers toe te rus vir die oordrag van geloof aan hul kinders. Sien ons Jaarprogram.

Welkom by Heidekoppie - Die Gemeente met Oop Deure se webtuiste.

Ons is 'n gemeente met 'n hart vir kinders, gesinne en die gemeenskap, hier plaaslik, regoor ons land asook internasionaal.
Ons nooi u hartlik uit om ons te besoek en indien u só gelei voel, om by die gemeente in te skakel! Meer inligting hier.


  • Oorbetalings na die kerk se rekening kan nou ook met SnapScan gemaak word.

Kontak die kerkkantoor weeksdae tussen 09:00 en 12:00 vir meer inligting oor enige van die bogenoemde (021 981-2690 / )

Footer Decoration